Keramik Bergaya China

Keramik Bergaya China

Seni Keramik Cina mulai ditemukan di Indonesia pada abad 2 hingga abad ke-20 masehi. Peredaran karya seni keramik Cina ini berawal dari Cina kemudian menyebar ke Thailand, Vietnam, Jepang dan Eropa.

Sejarah mencatat, masa Han Timur sebagai awal mula kemunculan porselin tahun 23 SM- 220 M di provinsi Zhenjiang Tiongkok Selatan. Menurut sejarah tersebut menjadikan Negara Cina mendapatkan sebutan "Negara Porselin”. Keramik selain berfungsi sebagai keperluan sehari-hari juga digunakan sebagai sarana upacara (ritual/bekal kubur), barang upeti/hadiah kerajaan dalam diplomasi antar kerajaan. Tidak hanya itu keramik juga digunakan sebagai komoditi dagang. Pada abad ke-8 perdagangan dan pertukaran di Nusantara semakin sibuk yang menjadikan terjadinya keramik menjadi komoditi dagang dikawasan Nusantara. Di Museum Sonobudoyo, pengunjung dapat melihat karya seni keramik yang bergaya Cina.

Artikel Terkait

Lebih Banyak