Informasi Kunjungan

Pameran Tetap

08:00 WIB - 15:30 WIB

08:00 WIB - 14:00 WIB

08:00 WIB - 15:30 WIB

Pagelaran Wayang Kulit

20:00 WIB - 22:00 WIB

Pagelaran Wayang Topeng Panji

20:00 WIB - 21:15 WIB

Pagelaran Kesenian Kerakyatan

20:00 WIB - 21:00 WIB

Bioskop Museum Sonobudoyo

16:00 WIB - 20:00 WIB

Pertunjukan Padhang Mbulan Ing Sonobudoyo

20:00 WIB - 21:00 WIB

Informasi Tiket

Informasi Tiket

Rp. 3.000

Rp. 2.500

Rp. 2.500

Rp. 2.000

Rp. 10.000

Rp. 20.000

Rp. 20.000

Rp. 20.000

Rp. 0

Rp. 20.000

Rp. 50.000

Rp. 50.000

Rp. 50.000