Ruang Mainan

Ruang Mainan

Memamerkan peralatan permainan tradisional anak - anak Jawa. Terdapat juga beberapa foto/gambar mengenai permainan anak-anak yang pernah populer di tanah Jawa.