Ruang Batik

Ruang Batik

Memamerkan benda - benda koleksi yang berkaitan dengan batik, baik yang menyangkut bahan, peralatan,  proses pembuatan, jenis - jenis batik dan motifnya, maupun catatan mengenai wilayah penyebaran dan pusat - pusat industri batik.