Ruang Bali

Ruang Bali

Memarkan benda-benda koleksi yang berkaitan dengan adat, seni budaya masyarakat Bali dan hal - hal yang berkaitan dengan penyebaran agama Hindu.